ارزشمندترین سرمایه هر سازمان پویا و فعالی، نیروهای انسانی و نیروهای فکری آن می‌باشند. پیشرفت در هر گونه زمینه فعالیتی، نیازمند پشتوانه فکری قوی و هم راستا با یکدیگر است. افراد مشارکت کننده در یک فعالیت هستند که موجبات پیشبرد فعالیت ها در جهت اهداف و هموار نمودن مسیر حرکت را فراهم می کنند و به همین دلیل است که یکپارچه بودن اهداف افراد در یک فعالیت سازمانی با یکدیگر از ملزومات اساسی برای فعالیت های گروهی و سازمانی است.

در همین جهت شرکت فرتاک گلوبال ویژن به دنبال جذب نیروی انسانی برای تکمیل گروه سازمانی خود می باشد. این شرکت با سابقه فعالیت طولانی در زمینه عرضه ی سیستم های نظارتی به دنبال نیروی توانمند و متعهد به فعالیت ها و ارزش های شرکت در زمینه های مربوطه می باشد.

اگر شما

روحیه ی بالای کار تیمی دارید و علاقه مند به کمک به همکاران ما هستید

دارای نمونه کار در زمینه ی موقعیت شغلی درخواستی می باشید

مشتاق به یادگیری و اموزش در حین انجام کار هستید

به دنبال پیشرفت شرکت و پیشرفت خود می باشید

متعهد به کار و تلاش در تحویل وظایف محوله هستید فرم همکاری با ما را کامل و ارسال کنید.

فهرست