راهکارهای بانکی

راهکارهای بانکی

بانک‌ها و موسسات مالی یکی از سیستم های پرقدرت مالی و کنترل کننده نظام پولی در هر کشوری هستند که با تمامی افراد و اقشار جامعه در تعامل بوده و این امر بانک‌ها را در معرض خطرات متعدد امنیتی قرار داده و باعث شده که این مراکز و موسسات در زمره حساس‌ترین مکان‌ها از لحاظ امنیتی قرار گیرند. راهکارهای بانکی هوشمند برای پروژه های بانکی پاسخگوی تمامی نیازهای امنیتی و نظارتی این بخش ها هستند. این راهکار ها همگام با تکنولوژی های پیشرفته کمک می کنند تا امکانات مالی از شعبات مختلف بانکی گرفته تا صندوق امانات و موارد امنیتی و نظارتی دیگر توسط یک مرکز کنترل و مانیتورینگ زیر نظر باشند. همچنین این امکان را فرآهم نموده تا استفاده از این سیستم ها آسان و به راحتی قابل اجرا، مدیریت و نظارت باشند.

فهرست