راهکارهای ترافیکی

 راهکارهای ترافیکی

ترافیک به عنوان یکی از چالش‌های جدید جوامع بشری در شهرهای بزرگ و پر جمعیت است که هر چند برخی راهکارها برای رفع آن اندیشیده شده اما به نظر می‌رسد که خیلی از آن‌ها تاکنون بی نتیجه مانده‌اند. یکی از جدیدترین و مؤثرترین راهکارهای مدیریت ترافیک که از فن‌آوری اطلاعات نیز نشات می‌گیرد، ایده به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند از قبیل دوربین های مداربسته در حمل‌ونقل است. سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل بر اساس فن‌آوری‌های کنترل و اطلاعات کار می‌کنند. سامانه‌های کنترل ترافیک و حمل و نقل هوشمند، سامانه‌های هوشمند مرکز کنترل تقاطعات، سامانه‌های پیشرفته حمل و نقل همگانی و سامانه‌های مکانیزه ثبت تخلف در حال حاضر نقش اجتناب ناپذیری در کنترل حمل و نقل و روان سازی جریان ترافیکی و ثبت وقایع سطح شهر را به عهده دارند.
در حال حاضر با رشد روزافزون تکنولوژی دوربین‌های مداربسته، نیز کنترل ترافیک یکی دیگر از کاربردهای این دوربین‌ها شده است که در حاشیه و بالای یک مسیر یا داخل خودروی پلیس نصب شده و وظیفه کنترل ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک، ثبت تخلفات رانندگی، شامل سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز، استفاده غیر مجاز از خط ویژه اتوبوس، ، نظارت بر تردد خودروهای سنگین و ثبت تخلف ورود غیر مجاز به معابر شهری، کشف خودروهای تحت تعقیب، ثبت سرعت لحظه‌ای و سرعت میانگین و ثبت تخلف سرعت غیر مجاز را بر عهده دارد.

فهرست