نمایش یک نتیجه

    TC-C32MS Spec-I5-A-E-Y-M-H-2.7-13.5mm

    ·Full Metal Housing
    ·Up to 1920×1080@30fps
    ·Smart IR, IR Range: 50m