نشانگر پارکینگ هوشمند

این نمایشگر ها پر و یا خالی بودن و یا حتی رزرو بودن یک فضا را نشان می دهد زمانی که راننده ی خودرو وارد یک لاین از پارکینگ می شود علاوه بر اینکه در ابتدا بر روی نشانگر تعداد مکان خالی پارک آن لاین را مشاهده می کند در ورودی مکان های پارک خودرو چراغ سبزی به نشانه مهیا بودن محل پارک برای راننده نشان داده می شود.
فهرست