سنسور التراسونیک

سنسورهای اولتراسونیک در پارکینگ های داخلی مراکز تجاری، اداری و ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند، به این صورت که در هر فضای پارک روی سقف یک سنسور التراسونیک نصب می شود. این سنسورهای  Ultrasound امواج صوتی را در محدوده 25 تا 50 کیلوهرتزی ارسال می کنند که فراتر از محدوده صوتی قابل درک انسان هاست.
فهرست