فرکوویژن

بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

1) نام پروژه :  بیمارستان امام رضا (ع) – اورژانس عدالتیان

2) کارفرما: بیمارستان امام رضا (ع) – اورژانس عدالتیان

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد  80 عدد دوربین مداربسته و  2 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مساحت کل پروژه : بالغ بر  10000 مترمربع

7)مدت زمان پروژه : 1 ماه

8) سال انجام پروژه :1396

 9) آدرس پروژه:. مشهد – خیابان ابن سینا – میدان امام رضا (ع) – بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

10) وضعیت پروژه: انجام شده است

11) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست