مرکز ناباروریه منتصریه مشهد
فرکوویژن

بیمارستان منتصریه مشهد

1) نام پروژه :  مرکز ناباروریه منتصریه مشهد

2) کارفرما: مرکز ناباروریه منتصریه مشهد

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد  120 عدد دوربین مداربسته و  2 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مساحت کل پروژه : بالغ بر  10000 مترمربع

7)مدت زمان پروژه : 2ماه

8) سال انجام پروژه :1392

 9) آدرس پروژه:. مشهد – خیابان امام خمینی 25- روبروی ساختمان صبا – بیمارستان منتصریه

10) وضعیت پروژه: انجام شده است

11) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست