فرکوویژن

دانشگاه آزاد اردبیل

1) نام پروژه :  دانشگاه آزاد اردبیل

2) کارفرما:  دانشگاه آزاد اردبیل

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد  80 عدد دوربین مداربسته و  2 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مساحت کل پروژه : بالغ بر  100000 مترمربع

7)مدت زمان پروژه : 2ماه

8) سال انجام پروژه :1392

 9) آدرس پروژه:. اردبیل-میدان بسیج-مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

10) وضعیت پروژه: انجام شده است

11) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست