فرکوویژن

سازمان توسعه اماکن ورزشی

1) نام پروژه :  سازمان توسعه اماکن ورزشی

2) کارفرما: سازمان توسعه اماکن ورزشی

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد  90 عدد دوربین مداربسته و  2 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مساحت کل پروژه : بالغ بر  10000 مترمربع

7)مدت زمان پروژه : 2ماه

8) سال انجام پروژه :1393

 9) آدرس پروژه:. تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ، مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

10) وضعیت پروژه: انجام شده است.

11) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست