عسل لاویچ
فرکوویژن

عسل لاویچ

1) نام پروژه :  عسل لاویچ

2) کارفرما: عسل لاویچ

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد  30 عدد دوربین مداربسته و  1عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مساحت کل پروژه : بالغ بر  1000 مترمربع

7)مدت زمان پروژه : 1ماه

8) سال انجام پروژه :1394

 9) آدرس پروژه:. تهران، خیابان دماوند، میدان امام، کوچه مسج جامع

10) وضعیت پروژه: انجام شده است

11) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست