مرکز بزرگ گردشگری و خرید پدیده شاندیز
فرکوویژن

مرکز بزرگ گردشگری و خرید پدیده شاندیز

1) نام پروژه :  مجتمع پدیده مشهد

2) کارفرما: مجتمع پدیده مشهد

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد 70 عدد دوربین مداربسته و  2 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مساحت کل پروژه : بالغ بر  5000 مترمربع

7)مدت زمان پروژه : 1 ماه

8) سال انجام پروژه :1395

 9) آدرس پروژه:. مشهد, شاندیز, میدان شهدا, بلوار میرزا جواد آقای تهرانی مرکز بزرگ گردشگری و خرید پدیده شاندیز

10) وضعیت پروژه: انجام شده است

11) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست