فرکوویژن

مرکز نگهداری و مراقبت از کوکان اوتیسم کهریزک

1) نام پروژه :  مرکز نگهداری و مراقبت از کوکان اوتیسم کهریزک

2) کارفرما: مرکز نگهداری و مراقبت از کوکان اوتیسم کهریزک

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد  50 عدد دوربین مداربسته و  1 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مساحت کل پروژه : بالغ بر  1000 مترمربع

7)مدت زمان پروژه : 3ماه

8) سال انجام پروژه :1396

 9) آدرس پروژه:. کرج، محمدشهر ، انتهای خیابان گلستانک، ابتدای خیابان اصفهانی ها

10) وضعیت پروژه: انجام شده است

11) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست