منطقه اقامتی و توریستی رینه
فرکوویژن

منطقه اقامتی و توریستی رینه

1) نام پروژه :  منطقه اقامتی و توریستی رینه

2) کارفرما: منطقه اقامتی و توریستی رینه

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد  50 عدد دوربین مداربسته و  1 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مساحت کل پروژه : بالغ بر  10000 مترمربع

7)مدت زمان پروژه : 1ماه

8) سال انجام پروژه :1397

 9) آدرس پروژه:. شهرستان آمل –  منطقه توریستی و اقامتی رینه

10) وضعیت پروژه: انجام شده است

11) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست