فرکوویژن

موسسات مالی و اعتباری قوامین استان قم

) نام پروژه :  موسسه مالی و اعتباری قوامین استان قم

2) کارفرما: موسسه مالی و اعتباری قوامین استان قم

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد 200 عدد دوربین مداربسته و 10 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مدت زمان پروژه : 3ماه

7) سال انجام پروژه :1394

8) آدرس پروژه: : پروژه در اداره های مرکزی و شهرستان های مختلف انجام شده است.

9) وضعیت پروژه: انجام شده است

10) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست