بانک ملل
فرکوویژن

موسسه مالی اعتباری ملل (عسکریه) کل کشور

1) نام پروژه :  موسسه مالی اعتباری ملل

2) کارفرما: موسسه مالی اعتباری ملل

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد 400 عدد دوربین مداربسته و 20 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مدت زمان پروژه : 3ماه

7) سال انجام پروژه : 1393

 8) آدرس پروژه:. کلیه موسسات تهران و شهرستان های سراسر ایران

9) وضعیت پروژه: انجام شده است

10) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست