هتل پارس مشهد
فرکوویژن

هتل پارس مشهد

1) نام پروژه :  هتل پارس مشهد

2) کارفرما: هتل پارس مشهد

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد 100 عدد دوربین مداربسته و 4 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مساحت کل پروژه : بالغ بر  مترمربع

7)مدت زمان پروژه : 1ماه

8) سال انجام پروژه :1400

 9) آدرس پروژه:. مشهد، بلوار وکیل آباد، تقاطع شهید صیاد شیرازی

10) وضعیت پروژه: در حال انجام است.

11) درصد پیشرفت پروژه:90%

اشتراک گذاری :

فهرست