وزارت دفاع نیروهای مسلح (ساصد)
فرکوویژن

وزارت دفاع نیروهای مسلح (ساصد)

1) نام پروژه :  وزارت دفاع نیروهای مسلح (ساصد)

2) کارفرما: وزارت دفاع نیروهای مسلح (ساصد)

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  سازمان دولتی و درج اطلاعات امکانپذیر نیست.

6)مدت زمان پروژه : 3ماه

7) سال انجام پروژه :1398

 8) آدرس پروژه:. ایران ، تهران

9) وضعیت پروژه: انجام شده است

10) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست