پاساژ پارسیان تهران
فرکوویژن

پاساژ پارسیان تهران

1) نام پروژه :  ساختمان مدیریت پاساژ پارسیان تهران

2) کارفرما: ساختمان مدیریت پاساژ پارسیان تهران

3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن

4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته

5)حجم فیزیکی کار:  تعداد  65 عدد دوربین مداربسته و  2 عدد دستگاه ضبط تصویر

6)مساحت کل پروژه : بالغ بر  800 مترمربع

7)مدت زمان پروژه : 1ماه

8) سال انجام پروژه :1394

 9) آدرس پروژه:. تهران، فلکه دوم تهرانپارس

10) وضعیت پروژه: انجام شده است

11) درصد پیشرفت پروژه:100%

اشتراک گذاری :

فهرست