هتل کوثر مشهد

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  هتل کوثر مشهد 2) کارفرما: هتل کوثر مشهد 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
فهرست