رستوران پردیس ملل

رستوران پردیس ملل

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  رستوران پردیس ملل 2) کارفرما: رستوران پردیس ملل 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
عسل لاویچ

عسل لاویچ

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  عسل لاویچ 2) کارفرما: عسل لاویچ 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته 5)حجم…
ادامه مطلب

دانشگاه آزاد قم

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  دانشگاه آزاد قم 2) کارفرما: دانشگاه آزاد قم 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
کارخانه سایبان گستر

کارخانه سایبان گستر

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  کارخانه سایبان گستر 2) کارفرما: کارخانه سایبان گستر 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
شرکت دقیق صنعت

شرکت دقیق صنعت

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  شرکت دقیق صنعت 2) کارفرما: شرکت دقیق صنعت 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
فهرست