شرکت دقیق صنعت

شرکت دقیق صنعت

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  شرکت دقیق صنعت 2) کارفرما: شرکت دقیق صنعت 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
مجتمع پل رومی

مجتمع پل رومی

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  مجتمع پل رومی 2) کارفرما: مجتمع پل رومی 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
شرکت نار ایران

شرکت انار ساوه

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  شرکت انار ساوه 2) کارفرما: شرکت انار ساوه 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب

همگام خودرو

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  همگام خودرو 2) کارفرما: همگام خودرو 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته 5)حجم…
ادامه مطلب
فهرست