رستوران پردیس ملل

رستوران پردیس ملل

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  رستوران پردیس ملل 2) کارفرما: رستوران پردیس ملل 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
عسل لاویچ

عسل لاویچ

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  عسل لاویچ 2) کارفرما: عسل لاویچ 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته 5)حجم…
ادامه مطلب
کارخانه آرین شیمی

کارخانه آرین شیمی

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  کارخانه آرین شیمی 2) کارفرما: کارخانه آرین شیمی 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
صرافی آرین

صرافی آرین

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  صرافی آرین 2) کارفرما: صرافی آرین 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته 5)حجم…
ادامه مطلب
بانک انصار مشهد

بانک انصار مشهد

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  بانک انصار مشهد 2) کارفرما: بانک انصار مشهد 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب

هتل کوثر مشهد

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  هتل کوثر مشهد 2) کارفرما: هتل کوثر مشهد 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
دانشگاه ازاد ملایر

دانشگاه ازاد ملایر

بدون دیدگاه
1) نام پروژه :  دانشگاه ازاد ملایر 2) کارفرما: دانشگاه ازاد ملایر 3) پیمانکار: شرکت فرتاک گلوبال ویژن 4) نوع پروژه: خرید و تأمین، نصب و راه اندازی سیستم دوربین…
ادامه مطلب
فهرست